Czytelność

Czytelność może pomóc zmierzyć, na ile zrozumiałe i wolne od niepotrzebnej złożoności strony lub dokumentu.

Miary związane z tym wymiarem jakości muszą wykazać, w jakim stopniu tekst jest zrozumiały i wolny od niepotrzebnej złożoności. Dlatego przede wszystkim należy tutaj wziąć pod uwagę specjalne formuły czytelności, takie jak Automated Readability Index, Bormuth Index, Coleman-Liau Index, FORCAST Readability, Flesch Reading Score, Flesch-Kincaid grade level, Gunning Fog Index, LIX, Miyazaki EFL Readability Index, Dale-Chall, SMOG Grading, Linsear write formula i inne. Te formuły często opierają się na wstępnie obliczonych słowach różnych typów. Zatem na ten wymiar mogą również składać się różne cechy językowe. W zależności od wersji językowej można zdefiniować do ponad 100–150 takich środków.

Czytelność to jeden z aspektów jakości artykułów Wikipedii.

Bibliografia

Scroll to top