Jakość

Różnorodne podejścia badaczy do definiowania informacji prowadzą również do niespójności w definiowaniu pojęcia jej jakości. Zgodnie z najpopularniejszą definicją jakość informacji można określić jako przydatność do użytku.

Aby zdefiniować wymiary jakościowe w Wikipedii, należy wziąć pod uwagę podobieństwo tej witryny do tradycyjnych encyklopedii i usług Web 2.0. Z jednej strony treści w Wikipedii są tworzone jako punkt odniesienia, w encyklopedycznym stylu. Według różnych badań ma porównywalną dokładność do innych tradycyjnych encyklopedii. Jakość artykułu w tradycyjnej encyklopedii można określić za pomocą 7 wymiarów: autorytet, kompletność, format, obiektywność, styl, aktualność, wyjątkowość. Z drugiej strony Wikipedia jest zbudowana w sposób umożliwiający współpracę między użytkownikami. Opiera się zatem na technologiach Web 2.0, które mają następujące wymiary jakości: dostępność, kompletność, wiarygodność, zaangażowanie, obiektywność, czytelność, trafność, reputacja, styl, aktualność, wyjątkowość, użyteczność.

Biorąc pod uwagę kryteria jakości przyjęte przez społeczność Wikipedii oraz wcześniej opisane cechy tradycyjnej encyklopedii i dokumentów Web 2.0, możemy wybrać następujące wymiary jakościowe dla artykułów Wikipedii: kompletność, wiarygodność, obiektywność, czytelność, relewantność, styl, aktualność. Rysunek przedstawia różnice między wymiarami jakościowymi Web 2.0, tradycyjną encyklopedią i Wikipedią.

Zobacz też

Bibliografia

Scroll to top