Objektywność

Obiektywizm może pokazać, czy treść artykułu spełnia kryterium neutralnego punktu widzenia, czy zawiera zdjęcia i inne materiały multimedialne związane z jakąś tematyką.

Artykuł w Wikipedii musi przedstawiać poglądy uczciwie i bez uprzedzeń. Obiektywności można się spodziewać po artykule, który został wspólnie stworzony przez wielu różnych użytkowników. Dlatego najpopularniejszą miarą jest liczba unikalnych autorów. Tutaj można również użyć miary liczby obrazów.

Obiektywizm to jeden z aspektów jakości artykułów Wikipedii.

Bibliografia

Scroll to top