Kompletność

Artykuły Wikipedii

Kompletność pokazuje, jak obszerny jest opis tematu w dokumencie. Artykuły z Wikipedii o wysokiej jakości nie mogą pomijać żadnych ważnych faktów ani szczegółów i umieszczać temat w kontekście. Jedną z najpopularniejszych miar tego wymiaru jest objętość treści mierzona długością artykułów. Długość można mierzyć na różne sposoby: bajty, znaki, słowa i inne.

Kompletność to jeden z wymiarów jakości artykułów w Wikipedii.

Infoboksy Wikipedii

Kompletność infoboksu można mierzyć jako stosunek liczby wartości parametrów do liczby wszystkich zdefiniowanych parametrów w infoboksie danego typu. Inne związane z tą miarą wymiaru jakości mogą również uwzględniać wagi dla każdego wypełnionego parametru, gdzie waga jest oparta na częstotliwości wypełniania tego parametru. Tutaj możemy również wziąć pod uwagę długość infoboksu, liczbę szablonów i inne elementy, które zawiera infobox.

W niektórych tematach infoboksy mogą zawierać podobne parametry, które można pominąć przy obliczaniu kompletności. Na przykład, aby opisać miasta Polski w niektórych wersjach językowych Wikipedii istnieje specjalny infobox, więc brakuje parametru o kraju. Jednocześnie inne języki opisujące to samo miasto mogą używać wspólnego infoboxu dla różnych miast na świecie, więc parametr dotyczący kraju jest tam ważny.

Bibliografia

Scroll to top